Journal of
Contemporary
Galician Studies

Issue J. Prismas e lecturas da crítica galega contemporánea
Year 2020

ISSN 2040-7181

Complete Issue

. . . .

123 pages / 1.2 MiB

Download

Editorial

.

O canario do grisú: teoría e praxe crítica nun campo literario emerxente

.

Mario Regueira
Universidade de Santiago de Compostela / Asociación Galega da Crítica

.

4 pages / 45 kB

Download

Article

.

Dun proselitismo necesario á diversidade: a crítica cinematográfica e o Novo Cinema Galego

.

Marta Pérez Pereiro
Cibrán Tenreiro Uzal
Universidade de Santiago de Compostela

.

20 pages / 140 kB

Download

Article

.

Crítica (literaria) queer

.

Beatriz Suárez Briones
Universidade de Vigo

.

12 pages / 95 kB

Download

Article

.

A resistencia das artes escénicas e a crítica en Galiza na última década. Aproximación panorámica

.

Afonso Becerra de Becerreá
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

.

13 pages / 100 kB

Download

Article

.

Outras miradas críticas á poesía galega de 1975 a hoxe. Algúns casos prácticos

.

María Xesús Nogueira Pereira
Universidade de Santiago de Compostela

.

19 pages / 131 kB

Download

Keywords

Abstract

Palabras clave

Resumo

Literary criticism, Contemporary Galician Poetry, Canon, Historiography, Edition

The aim of this article is to analyse the incidence of criticism in the deconstruction and readjustment of the hegemonic narration of Galician poetry from 1975 to the present day. After some brief considerations on current Galician poetry criticism, the study proposes four case studies to analyse the contribution of voices that have moved away from the dominant discourse in order to qualify, question, and even contradict it. The article selects four areas in which criticism has developed its own corrective function: periodization, consideration of gender and different sexual identities, social poetry and the edition of singular books. The objective of this work is to show the diversity of poetry criticism made in Galicia in recent decades, to prove some of its internal tensions and also its ability to open breaches in the dominant discourse. The article has also been written from my own perspective as both an author and a reader; therefore, it may be read as a fragmentary chronicle and as an exercise in self-criticism.

Crítica literaria, Poesía galega contemporánea, Canon, Historiografía, Edición

O artigo ten como obxectivo analizar a incidencia da crítica na deconstrución e reaxuste do relato hexemónico da poesía galega desde 1975 até os nosos días. Logo dunhas breves consideracións sobre a crítica galega actual no que á poesía se refire, o traballo analiza, a partir de casos prácticos, a achega daquelas voces que se afastaron do discurso dominante para matizalo, cuestionalo ou en ocasións mesmo contradicilo. O estudo selecciona catro ámbitos nos que a crítica desenvolveu o seu labor de corrección: a periodización, a consideración do xénero e das distintas identidades sexuais, a poesía social e a edición singular. Con este traballo preténdese mostrar a diversidade existente na crítica da poesía feita en Galicia nas últimas décadas, evidenciar algunhas das súas tensións internas e poñer en valor a súa capacidade para abrir fendas no discurso dominante. A perspectiva desde a que está elaborado o estudo non desbota a experiencia, como autora e como lectora, de quen escribe, polo que o texto pode ser lido tamén como unha crónica fragmentaria e como un exercicio de autocrítica.

Article

.

A crítica na primeira traxectoria de Grial. Da emerxencia do campo literario galego á hexemonía cultural (1951-1966)

.

Mario Regueira
Universidade de Santiago de Compostela / Asociación Galega da Crítica

.

21 pages / 145 kB

Download

Guest article

.

Criaturas, unha revista para a literatura infantil e xuvenil galega

.

Belén Bouzas

.

11 pages / 98 kB

Download

Review

.

MARIÑO GÓMEZ, Francisco Manuel, Baixo dos tileiros. A literatura alemá en Galicia: afinidades, ecos e influencias. Das orixes ao Naturalismo

.

Laureano Araujo
IES Arcebispo Xelmírez I
Departamento de Alemán (Santiago de Compostela)

.

4 pages / 71 kB

Download

Review

.

REI-DOVAL, Gabriel & TEJEDO-HERRERO, Fernando (eds.) Lusophone, Galician and Spanish Linguistics. Bridging Frames and Traditions

.

Francisco Dubert García
Universidade de Santiago de Compostela

.

6 pages / 105 kB

Download

Review

.

CARBALLO, Xulio, Os pioneiros da banda deseñada galega 1971-1979

.

David Miranda-Barreiro
Bangor University

.

3 pages / 58 kB

Download

Review

.

COSTA VÁZQUEZ, Luís & LÓPEZ SILVA, Inmaculada (eds.) Son de Galicia: os coros galegos

.

Elisa Serra Porteiro
University College Cork

.

4 pages / 62 kB

Download

Review

.

SÁNCHEZ FERRACES, Xosé Luís, Baixo o signo da bipolaridade. A poesía de María Mariño Carou

.

Iria Veiga
Hospital do Barbanza

.

4 pages / 63 kB

Download